Kundens digitale rejse i den finansielle sektor

Vidensprojekt på Cphbusiness

Gå på opdagelse i vores ressourcer

Vores mål

Vi ønsker at bidrage med indsigt, der støtter den finansielle sektor i deres rejse til at blive digitale virksomheder, der via automatiseret data vækster autonomt og skaber værdi i samme tempo, som kundernes behov opstår.

Vores fokuspunkter

  • Nye måder og veje til at skabe en transparent, digital finansiel sektor
  • Den finansielle sektors foregående digitalisering set ud fra virksomhedens processer og menneskelige ressourcer og kundens mindset og ståsted
  • Tendenser, trends og parathed – herunder de nye digitale arketyper
  • Omstillingen, ydelsen og modtagelsen af digitale services hos medarbejderen og kunden

Vores Essens

En perfekt udgangsvinkel

De fleste kender Leonardo da Vincis tegning af den nøgne mand i en firkant med en cirkel rundt om. Tegningen kaldes ”Den vitruvianske mand”, og er skabt på baggrund af den romerske ingeniør Vitruvius geometriske beskrivelse af menneskets kompositioner og mål. Han havde opdaget, at mennesket var så harmonisk sammensat, at man kunne bruge kroppens mål og indbyrdes afstande mellem lemmerne til at udregne præcise mål, når man konstruerede bygninger eller tilbagelagde distancer. Hver kropsdel måler en nøjagtig brøkdel af vores samlede højde. Tænk, at vi, ved brug af egen krop kan udregne nøjagtige mål til en holdbar bygning. Hvad så med vores hjerner – hvilke skjulte potentialer ligger gemt her, hvis vi f.eks. tænker digitalisering?

Den vitruvianske mand - Leonardo da Vincis tegning af den nøgne mand i en firkant med en cirkel rundt om

Digitaliseringen og transparensen gennem Kiasmen

Vores tid er den digitale tid. Digitaliseringen har tydelige fordele, men udløser samtidigt også bekymring om udvikling og konsekvenser. Præcist som vores forfædre, der så det smukke i en nybygget katedral, men tvivlede på stabiliteten af byggeriet.

Vores hjemmeside følger den finansielle sektors digitale udvikling i virksomhed, hos medarbejdere og kunder, ikke mindst. Vores forskning har vist, at en af betingelserne for succes er, at områderne skal kunne mødes i et krydspunkt, der i højere grad udløser et samspil.

Krydspunktet kan sammenlignes med den retoriske stilfigur, kiasmen, som betyder krydsstilling eller spejling. Kiasmen kommer fra det græske bogstav chi, skrevet som ”X”. I midten af dette ”X” forekommer krydspunktet – spejlingen. Vores projekt har fokus på at pege på et digitalt og tillidsfuldt krydspunkt, der på en side skal spejle virksomhedens og medarbejdernes løsninger og indsatser på en måde, så den anden side, hvor kunderne er, kan opleve tillid og få handlekraft. Efterhånden som parterne lærer, hvilke tiltag, der giver mening at udføre for både virksomhed, medarbejder og kunde, vil et samspil opstå og fremme en digitalisering af endnu ukendt karakter, hvor stabiliteten af ”byggeriet” er tydelig.

Digitale muligheder og tillid

Den vituvianske mand blev tegnet som et kryds af da Vinci – nøjagtig som en kiasme. På en side lå mulighederne for at bygge i manden selv og på den anden side lå en udvikling af menneskeheden. Krydspunktet er et kraftfelt, der omsætter mulighederne til virkelighed, hvis tilliden er der. Det krydspunkt er lige så aktuelt i dag. Med vores hjemmeside håber vi på at bidrage til at tydeliggøre krydspunktet, så den gode digitalisering bliver nemmere at gennemskue for virksomheder, medarbejdere og kunder. Så vi som vores forfædre vil turde at gå ind i vores tids katedral og stole på, at vi mennesker skaber holdbar struktur, der med tiden udvikler sig til skyskrabere.